Hướng dẫn thêm tên miền trên hệ thống taoshopgame.com

Yêu cầu:

Đã tạo shop tại taoshopgame.com

Đã cập nhật DNS tên miền về cloudflare

Đọc thêm
Thu Gọn

BÌNH LUẬN

Be the First to Comment!

Đăng nhập bằng Gmail Đăng nhập bằng tài khoản Facebook