Hướng dẫn thêm tên miền trên hệ thống taoshopgame.com

Yêu cầu:

Đã tạo shop tại taoshopgame.com

Đã cập nhật DNS tên miền về cloudflare

Đọc thêm
Thu Gọn