summary trong html là gì? các ví dụ về html

Ví Dụ

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1> Phần tử tóm tắt </h1>

<details>
   <summary> Trung tâm Epcot </summary>
   <p> Epcot là công viên giải trí tại Walt Disney World Resort có các điểm tham quan thú vị, gian hàng quốc tế, pháo hoa từng đoạt giải thưởng và các sự kiện đặc biệt theo mùa. </p>
</details>

</body>
</html>
<br><br>
Định nghĩa và Cách sử dụng <br>
Thẻ summary xác định một tiêu đề hiển thị cho phần tử details. Có thể nhấp vào tiêu đề để xem / ẩn các chi tiết. <br>

Lưu ý: Phần tử summary phải là phần tử con đầu tiên của phần tử details. <br>
Xem Ví Dụ »
Đọc thêm
Thu Gọn