main trong html là gì? các ví dụ về html

Ví Dụ

<! DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1> Phần tử chính </h1>

<chính>
 <h1> Các trình duyệt phổ biến nhất </h1>
 <p> Chrome, Firefox và Edge là những trình duyệt được sử dụng nhiều nhất hiện nay. </p>

 <hạt>
  <h2> Google Chrome </h2>
  <p> Google Chrome là trình duyệt web do Google phát triển, được phát hành vào năm 2008. Chrome là trình duyệt web phổ biến nhất thế giới hiện nay! </p>
 </article>

 <hạt>
  <h2> Mozilla Firefox </h2>
  <p> Mozilla Firefox là một trình duyệt web mã nguồn mở được phát triển bởi Mozilla. Firefox là trình duyệt web phổ biến thứ hai kể từ tháng 1 năm 2018. </p>
 </article>

 <hạt>
  <h2> Microsoft Edge </h2>
  <p> Microsoft Edge là một trình duyệt web do Microsoft phát triển, được phát hành vào năm 2015. Microsoft Edge đã thay thế Internet Explorer. </p>
 </article>
</main>

</body>
</html>

Định nghĩa và Cách sử dụng<br>
Thẻ chính chỉ định nội dung chính của tài liệu.<br>

Nội dung bên trong phần tử chính phải là duy nhất cho tài liệu. Nó không được chứa bất kỳ nội dung nào được lặp lại trên các tài liệu như thanh bên, liên kết điều hướng, thông tin bản quyền, biểu trưng trang web và biểu mẫu tìm kiếm.<br>

Lưu ý: Không được có nhiều hơn một phần tử chính trong một tài liệu. Phần tử chính KHÔNG được là phần tử con của một bài viết, phần tử sang một bên, chân trang, đầu trang hoặc điều hướng.<br>
Xem Ví Dụ »
Đọc thêm
Thu Gọn