legend trong html là gì? các ví dụ về html

Ví Dụ

Personalia:
Định nghĩa và Cách sử dụng
Thẻ legend xác định phụ đề cho phần tử fieldset
Xem Ví Dụ »
Đọc thêm
Thu Gọn