ins trong html là gì? các ví dụ về html

Ví Dụ

<! DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1> Phần tử ins </h1>

<p> Màu yêu thích của tôi là <del> xanh lam </del> <ins> đỏ </ins>! </p> <br>

Định nghĩa và Cách sử dụng<br>
Thẻ ins xác định văn bản đã được chèn vào tài liệu. Trình duyệt thường sẽ gạch dưới văn bản được chèn. <br>

Mẹo: Cũng nhìn vào thẻ del để đánh dấu văn bản đã xóa. <br>

</body>
</html>
Xem Ví Dụ »
Đọc thêm
Thu Gọn