footer trong html là gì? các ví dụ về html

Ví Dụ

<! DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1> Phần tử footer </h1>

<footer>
   <p> Tác giả: jack <br>
   <a href="mailto:jack@example.com"> jack@example.com </a> </p>
</footer>

Định nghĩa và Cách sử dụng<br>
Thẻ footer xác định chân trang cho một tài liệu hoặc phần.<br>

Phần tử footer thường chứa:<br>

thông tin về quyền tác giả<br>
Thông tin bản quyền<br>
thông tin liên lạc<br>
sơ đồ trang web<br>
quay lại liên kết hàng đầu<br>
tài liệu liên quan<br>
Bạn có thể có một số phần tử chân trang trong một tài liệu.<br>

Mẹo và lưu ý<br>
Mẹo: Thông tin liên hệ bên trong phần tử chân trang phải nằm bên trong thẻ địa chỉ.<br>

</body>
</html>
Xem Ví Dụ »
Đọc thêm
Thu Gọn