canvas trong html là gì? các ví dụ về html

Ví Dụ

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1> Phần tử canvas </h1>

<canvas id = "myCanvas"> Trình duyệt của bạn không hỗ trợ thẻ canvas. </canvas>

<script>
var c = document.getElementById ("myCanvas");
var ctx = c.getContext ("2d");
ctx.fillStyle = "#FF0000";
ctx.fillRect (0, 0, 80, 100);
</script>

<br>
Định nghĩa và Cách sử dụng<br>
Thẻ canvas được sử dụng để vẽ đồ họa một cách nhanh chóng, thông qua tập lệnh (thường là JavaScript).<br>

Thẻ canvas là trong suốt và chỉ là vùng chứa cho đồ họa, bạn phải sử dụng tập lệnh để thực sự vẽ đồ họa.<br>

Mọi văn bản bên trong phần tử canvas sẽ được hiển thị trong các trình duyệt đã tắt JavaScript và trong các trình duyệt không hỗ trợ canvas.<br>
</body>
</html>
Xem Ví Dụ »
Đọc thêm
Thu Gọn