Editor HTML (Công Cụ Viết HTML)

Editor HTML là cách Tạo HTML bằng Notepad hoặc TextEdit hoặc một trình chỉnh sửa

Bước 1: Mở Notepad (PC)

Bước 1: Mở TextEdit (Mac)

Bước 2: Viết một đoạn HTML hoặc copy

Ví Dụ

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>tieu de</title>

</head>

<body>

<h1>Đây là một Tiêu đề</h1>

<p>Đây là một đoạn văn.</p>

</body>

</html>
Xem Ví Dụ »

Công Cụ Viết HTML (Editor)

Bước 3:

Công Cụ Viết HTML (Editor)

;

Bước 4: Mở trang web bằng trình duyệt

Công Cụ Viết HTML (Editor)

;

Bước 5: Hiển thị trên trình duyệt nó sẽ như thế này

Công Cụ Viết HTML (Editor)

;

Đọc thêm
Thu Gọn